Duomenų apsaugos politika

„Eltel AB“ ir jos patronuojamosios bendrovės vykdo veiklą Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Danijoje,Vokietija, Lietuvoje ir Lenkijoje. Susijęs „Eltel“ subjektas, esantis sutarties šalimi, yra pagal šią politiką surinktų asmeninių duomenų valdytojas (toliau – „Eltel“). „Eltel“ apdoroja asmeninius duomenis, kuriuos gali gauti dirbdama su klientais, partneriais, tiekėjais, rangovais ir kitomis susijusiomis trečiosiomis šalimis, inter alia, su ŽI susijusiems tikslams, sutartiniams tikslams, informaciniams tikslams, atsiskaitymo tikslams, paslaugų gerinimo ir rinkodaros tikslams. Asmeniniai duomenys taip pat gali būti apdorojami kitais čia aprašytais tikslais. Ši duomenų apsaugos politika paaiškins, kokio tipo asmeniniai duomenys apdorojami, tikslus, kuriems asmeniniai duomenys naudojami, kaip jie apdorojami ir registruotų asmenų teises, susijusias su asmeninių duomenų apdorojimu. Visi asmeniniai duomenys apdorojami pagal šią duomenų apsaugos politiką ir galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

Kilus bet kokiems klausimams apie tai, kaip „Eltel“ renka, apdoroja ir saugo asmeninius duomenis, reikia kreiptis į vietinį „Eltel“ teisinį atstovą kiekvienoje atitinkamoje jurisdikcijoje, kaip aprašyta šios politikos pabaigoje.

1. Bendra informacija ir tikslas
Šios duomenų apsaugos politikos tikslas yra apsaugoti „Eltel“ klientų, partnerių, tiekėjų, rangovų ir kitų susijusių trečiųjų šalių teises, laikantis taikomų duomenų apsaugos įstatymų ir teikti informaciją apie „Eltel“, kaip duomenų valdytojo, teises.

2. Taikomumas ir aprėptis
Politika taikoma visiems subjektams ir „Eltel“ grupės darbuotojams.

3. Asmeninių duomenų apibrėžimas ir jų apdorojimas
Terminas „asmeniniai duomenys“ vartojamas apibūdinant visą informaciją, kuri gali būti naudojama tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti konkrečiam asmeniui. Asmeninių duomenų pavyzdžiai yra asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, asmens kodas, adresas, su fizine išvaizda susiję veiksniai ir darbo informacija, CV, taip pat asmens el. pašto adresas, internetinis naudotojo vardas arba identifikatorius ir IP adresas.

Asmeninių duomenų apdorojimas yra bet kokia operacija arba jų rinkinys, atliekamas su asmeniniais duomenimis, nesvarbu, ar jos atliekamos automatiškai. Todėl apdorojimo pavyzdžiai yra rinkimas, fiksavimas, saugojimas, pritaikymas arba keitimas, atgavimas, perkėlimas arba kitoks jų pavertimas prieinamais, duomenų rinkinių sujungimas ir duomenų ištrynimas.

4. „Eltel“ apdorojami asmeniniai duomenys
„Eltel“ apdoroja asmeninius duomenis, kad galėtų įvykdyti teisinius ir sutartinius įsipareigojimus ir norėdama sukurti saugią ir efektyvią verslo administraciją. Konkrečiau, „Eltel“ rinks ir apdoros asmeninius duomenis tik taip, kaip aprašyta toliau pateiktoje matricoje, ir juos apdoros tik siekdama įgyvendinti matricoje įvardytus tikslus. Asmeniniai duomenys turi būti apdorojami tik pagal galiojančius įstatymus, siekiant įgyvendinti šioje duomenų apsaugos politikoje ir matricoje išvardytus tikslus.

 

Asmeninių duomenų tipas ir šaltinis

Paskirtis       

Teisinis pagrindas

Išlaikymo laikas arba kriterijai

Identifikavimo informacija, t. y.   vardas, asmens kodas, gimimo data ir tautybė.

 

Šaltinis: Iš duomenų subjekto arba jo darbdavio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kad „Eltel“ galėtų identifikuoti registruotą asmenį, siekiant įvykdyti visus sutartinius   įsipareigojimus

Sutarties įvykdymas

Sutarties santykių laikotarpiu ir tiek ilgai, kiek reikės, pagal taikomus buhalterijos ir failų saugojimo reglamentus ir tol, kol dėl „Eltel“ bus galima pareikšti   pretenzijas.

Kad „Eltel“ galėtų įvykdyti visus su sutarties santykiais susijusius įsipareigojimus. Į tai įeina asmeninių duomenų apdorojimas sąskaitų išrašymo tikslams, informaciniams / susisiekimo tikslams, atliktų paslaugų dokumentacijai,   operacijoms registruoti ir paslaugoms planuoti ir vykdyti

Sutarties įvykdymas

Kad „Eltel“ galėtų naudoti efektyvų protokolą avarinėse situacijose ir suvaldant krizes

Teisėti interesai

Kad „Eltel“ galėtų vykdyti kredito reitingavimą, užtikrindama komerciškai svarbios informacijos konfidencialumą ir saugumo patikrą

Kad „Eltel“ galėtų administruoti ir saugoti asmeninius įrašus, kurti darbuotojų, klientų,   partnerių, tiekėjų, rangovų ir kitų susijusių trečiųjų šalių duomenų bazes,   įskaitant informaciją apie suteiktas paslaugas, gautas paslaugas ir verslo galimybes

Kad „Eltel“ galėtų publikuoti rekomendacijas „Eltel“ tinklalapyje ir išorinės komunikacijos medžiagoje[1]

Kad „Eltel“ galėtų atlikti tyrimus ir įvertinimus, norėdama planuoti, organizuoti ir valdyti paslaugas, kai siekia užtikrinti darbų kokybę

Kontaktinė informacija, t. y. adresas, telefono   numeris, el. pašto adresas, fakso numeris.

 

Šaltinis: Iš duomenų subjekto arba jo darbdavio

Kad „Eltel“ galėtų   susisiekti su asmenimis, siekdama įvykdyti visus su sutarties santykiais   susijusius įsipareigojimus.

Sutarties įvykdymas

Sutarties santykių laikotarpiu ir tiek ilgai, kiek reikės, pagal taikomus buhalterijos ir failų saugojimo reglamentus ir tol, kol dėl „Eltel“ bus galima pareikšti   pretenzijas.

Kad „Eltel“ galėtų administruoti ir įvykdyti įsipareigojimus pagal privalomus įstatymus ir teisinius bei įmonių valdymo įsipareigojimus. Į tai įeina teisingos   informacijos teikimas susijusioms institucijoms, pvz., mokesčių agentūrai,   informacijos rinkimas apie teismo procesus.

Teisinis įsipareigojimas

Kad „Eltel“ galėtų naudoti efektyvų protokolą avarinėse situacijose ir suvaldant krizes

Teisėti interesai

Kad „Eltel“ galėtų vykdyti kredito reitingavimą, užtikrindama komerciškai svarbios informacijos konfidencialumą ir saugumo patikrą

Kad „Eltel“ galėtų administruoti ir saugoti asmeninius įrašus, kurti darbuotojų, klientų,   partnerių, tiekėjų, rangovų ir kitų susijusių trečiųjų šalių duomenų bazes,   įskaitant informaciją apie suteiktas paslaugas, gautas paslaugas ir verslo   galimybes

Kad „Eltel“ galėtų publikuoti rekomendacijas „Eltel“ tinklalapyje ir išorinės komunikacijos medžiagoje[2]

Kad „Eltel“ galėtų atlikti tyrimus ir įvertinimus, norėdama planuoti, organizuoti ir valdyti paslaugas, kai siekia užtikrinti darbų kokybę

ŽI duomenys – profesinės   kvalifikacijos, ankstesnė darbo patirtis, testų rezultatai, CV

 

Šaltinis: Iš duomenų subjekto arba jo darbdavio

 

Kad „Eltel“ galėtų siūlyti ir teikti paslaugas klientams ir partneriams bei dalyvauti   pirkimuose 

Teisėti interesai

Sutarties santykių laikotarpiu ir tiek ilgai, kiek reikės, pagal taikomus buhalterijos ir failų saugojimo reglamentus ir tol, kol dėl „Eltel“ bus galima pareikšti   pretenzijas.

Kad „Eltel“ galėtų administruoti ir saugoti asmeninius įrašus, kurti darbuotojų, klientų, partnerių, tiekėjų, rangovų ir kitų susijusių trečiųjų šalių duomenų bazes, įskaitant informaciją apie suteiktas paslaugas, gautas paslaugas ir verslo   galimybes

Atsiskaitymo informacija, t. y. banko informacija, kreditinių kortelių numeriai ir sąskaitų faktūrų informacija

Šaltinis: Iš susitariančios šalies

Kad „Eltel“ galėtų įvykdyti visus su sutarties santykiais susijusius įsipareigojimus. Į tai įeina asmeninių duomenų apdorojimas sąskaitų išrašymo tikslams, atliktų paslaugų dokumentacijai ir operacijoms registruoti.

Sutarties įvykdymas

Sutarties santykių laikotarpiu ir tiek ilgai, kiek reikės, pagal taikomus buhalterijos ir failų saugojimo reglamentus ir tol, kol dėl „Eltel“ bus galima pareikšti   pretenzijas.

Norint saugoti apskaitos ir kitus ekonominius įrašus buhalterijos tikslams

Teisinis įsipareigojimas

Užduočių informacija, t. y. darbo laikas,   užduotys, uždaviniai, darbo aprašas

 

Šaltinis: „Eltel“

 

Kad „Eltel“ galėtų pritaikyti savo organizacijos struktūrą, darbo jėgos valdymą, projektų laiką ir planuoti bei stebėti darbo laiką / išteklių planavimą

Teisėti interesai

Sutarties   santykių laikotarpiu ir tiek ilgai, kiek reikės, pagal taikomus buhalterijos ir failų saugojimo reglamentus ir tol, kol dėl „Eltel“ bus galima pareikšti   pretenzijas.

Kad „Eltel“ galėtų atlikti tyrimus ir įvertinimus, norėdama planuoti, organizuoti ir valdyti paslaugas, kai siekia užtikrinti darbų kokybę

Komunikacijos duomenys, t. y.   bendravimas su „Eltel“ el. paštu, telefonu, faksu arba paštu ir komentarai   arba atsiliepimai apklausose ir atsiliepimuose)

 

Šaltinis: „Eltel“

 

Kad „Eltel“ galėtų užtikrinti tinkamą autorizaciją, leidimus ir prieigą prie   infrastruktūros ir IT sistemų ir stebėti bei užtikrinti taisyklių laikymąsi,   paskelbtų apie leidžiamą IT sistemų naudojimą ir užtikrintų komerciškai   jautrios informacijos konfidencialumą 

Teisėti interesai

Sutarties santykių laikotarpiu ir tiek ilgai, kiek reikės, pagal taikomus buhalterijos ir failų saugojimo reglamentus ir tol, kol dėl „Eltel“ bus galima pareikšti   pretenzijas.

Kad „Eltel“ galėtų administruoti ir palaikyti sutarties santykius

Sutarties įvykdymas

Skaitmeninės informacijos duomenys, t. y.   asmeniniai duomenys, surinkti naudojantis „Eltel“ paslaugomis ir   tinklalapiais bei programomis, įskaitant IP adresus, naršyklės duomenis, srauto duomenis ir naudotojo tendencijas

 

Šaltinis: „Eltel“

Kad „Eltel“ galėtų užtikrinti tinkamą autorizaciją, leidimus ir prieigą prie   infrastruktūros ir IT sistemų ir stebėti bei užtikrinti taisyklių laikymąsi,   paskelbtų apie leidžiamą IT sistemų naudojimą ir užtikrintų komerciškai   jautrios informacijos konfidencialumą 

Teisėti interesai

Sutarties santykių laikotarpiu ir tiek ilgai, kiek reikės, pagal taikomus buhalterijos ir failų saugojimo reglamentus ir tol, kol dėl „Eltel“ bus galima pareikšti   pretenzijas.

 

[1] Atkreipkite dėmesį, kad rinkodaros informacija bus atskleidžiama tik tada, jei „Eltel“ turi sutikimą atskleisti

[2] Atkreipkite dėmesį, kad rinkodaros informacija bus atskleidžiama tik tada, jei „Eltel“ turi sutikimą atskleisti

5. Kaip asmeniniai duomenys apdorojami
„Eltel“ apdoros asmeninius duomenis tik tiems tikslams, kuriems jie buvo renkami ir kurie išdėstyti matricoje. Tolimesnis apdorojimas gali vykti, jei tai teisėta ir suderinama su pradiniu tikslu, kuriam buvo renkami duomenys. „Eltel“ ėmėsi atitinkamų techninių ir organizacinių asmeninių duomenų apsaugos priemonių, siekiant užtikrinti, kad prieigą prie asmeninių duomenų turės tik įgalioti asmenys. Naudojamų organizacinių priemonių pavyzdžiai yra politikos, instrukcijos ir gairės apie saugumo ir apsaugos priemones ir žurnalų tvarkymo bei audito sekos sistemos.

„Eltel“ gali reikėti teikti asmeninius duomenis susijusioms institucijoms (pvz., mokesčių institucijoms) pagal privalomus įstatymus ir norint įvykdyti teisinius įsipareigojimus.

Be to, kadangi „Eltel“ yra dalis bendrovių grupės, vykdančios verslo veiklas keliose skirtingose šalyse, reikės perduoti asmeninius duomenis grupės bendrovėms už registruoto asmens šalies ribų, kurios turi gauti šiuos duomenis, kad „Eltel“ galėtų įvykdyti matricoje nurodytus tikslus. Tai bus visada vertinama pagal vietinius įstatymus arba sutarties reikalavimus.

Asmeniniai duomenys taip pat gali būti perduoti ir apdorojami EEE bendrovių, teikiančių paslaugas „Eltel“ (duomenų apdorotojų), kad jos galėtų teikti „Eltel“ prašomas paslaugas. Prašomų paslaugų pavyzdžiai yra infrastruktūros teikimas, draudimas, administravimas ir IT paslaugos. Tokioms šalims bus teikiami tik asmeniniai duomenys, būtini šiems tikslams įgyvendinti. Duomenų apdorotojai įpareigoti veikti pagal „Eltel“ instrukcijas ir taikyti atitinkamas technines ir organizacines asmeninių duomenų apsaugos priemones.

6. Prieiga prie informacijos
Asmeniniai duomenys bus prieinami tik įgaliotiems darbuotojams, užimantiems pareigas, kuriose būtina apdoroti asmeninius duomenis, norint atlikti patikėtas užduotis. Šiems darbuotojams prieiga bus suteikta tik pagal mažiausios privilegijos principą, todėl jie turės prieigą tik prie tų asmeninių duomenų, kurie būtini apdorojimo tikslui. Nuolat bus užtikrinamas žurnalų, kuriuose laikomi asmeniniai duomenys, prieinamumas, konfidencialumas ir vientisumas. 

7. Apdorojimo trukmė ir asmeninių duomenų ištrynimas
„Eltel“ nesaugos ir neapdoros asmeninių duomenų ilgiau, nei būtina, norint įvykdyti konkrečius tikslus, išdėstytus matricoje arba kitaip šioje duomenų apsaugos politikoje arba pagal privalomus taikomus įstatymus. Atitinkamai, įvykdžius su konkrečiu asmeninių duomenų tipu susijusį tikslą, „Eltel“ ištrins susijusius asmeninius duomenis kiek galima greičiau.

8. Su asmeniniais duomenimis susijusios teisės
Registruotas asmuo turi teisę reikalauti prieigos prie su juo arba ja susijusių asmeninių duomenų. Prieigos teisė apima informaciją apie tai, ar asmens asmeniniai duomenys buvo apdoroti, apie susijusių asmeninių duomenų vykdomą apdorojimą ir šio apdorojimo tikslą. Registruotas asmuo taip pat turi teisę pataisyti asmeninius duomenis arba užbaigti jų teikimą, jei jie netikslūs arba pateikti ne visi.

Taip pat galima reikalauti ištrinti asmeninius duomenis, jei jie, inter alia, nebereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti, jei apdorojimas neteisėtas arba jei asmeniniai duomenys turi būti ištrinti, norint laikytis teisinių įsipareigojimų Europos Sąjungoje arba registruoto asmens šalyje, kurie taikomi „Eltel“. Sąrašas nebaigtas, o klausimai dėl apdorojimo turi būti pateikiami „Eltel“, jei registruotas asmuo norėtų, kad jo / jos asmeniniai duomenys būtų ištrinti. Registruotas asmuo taip pat turi teisę prieštarauti tam tikram apdorojimui arba reikalauti, kad asmeninių duomenų apdorojimas būtų ribotas, jei registruotas asmuo abejoja asmeninių duomenų tikslumu, mano, kad apdorojimas neteisėtas arba mano, kad „Eltel“ nebereikia asmeninių duomenų tikslams, išdėstytiems matricoje arba šioje duomenų apsaugos politikoje.

Tačiau turėkite omenyje, kad net registruotam asmeniui prieštaravus tam tikram apdorojimui, „Eltel“ vis tiek gali reikėti tęsti šį asmeninių duomenų apdorojimą, kaip tai būtina pagal taikomus įstatymus, pavyzdžiui, norint įvykdyti teisinius reikalavimus arba įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Jei registruotas asmuo turi nusiskundimų dėl asmeninių duomenų apdorojimo arba norėtų gauti daugiau informacijos, jis / ji gali kreiptis į „Eltel“. Registruotas asmuo taip pat turi teisę pateikti nusiskundimą dėl duomenų apdorojimo susijusiai prižiūrinčiai institucijai, t. y. „Datainspektionen“ (Švedijoje) – www.datainspektionen.se; Duomenų apsaugos ombudsmeno biurui (Suomijoje) - www.tietosuoja.fi; „Datatilsynet“ (Norvegijoje) – www.datatilsynet.no; „Datatilsynet“ (Danijoje) – www.datatilsynet.dk; (Vokietijoje) - www.datenschutzkonferenz.de ; Estijos Duomenų Apsaugos Inspekcija (Estija) – www.aki.ee;  Valstybinei duomenų apsaugai (Lietuvoje) – www.vdai.lrv.lt/ ; ir Generalinio asmeninių duomenų apsaugos inspektoriaus biurui (Lenkijoje) – www.giodo.gov.pl.

Prašymas pasinaudoti asmeninėmis teisėmis dėl asmeninių duomenų apdorojimo turi būti siunčiamas „Eltel“ el. paštu dataprivacy@eltelnetworks.com.

Atkreipkite dėmesį, kad galime paprašyti registruoto asmens patvirtinti jo / jos tapatybę, norėdami užtikrinti, kad neatskleisime asmeninių duomenų neįgaliotiems asmenims.

9. Duomenų apsaugos politikos atnaujinimai ir šios duomenų apsaugos politikos nesilaikymas

 

Siekiant užtikrinti taikomų duomenų apsaugos įstatymų laikymąsi, juos laikas nuo laiko papildant, „Eltel“ gali bet kada papildyti šią politiką. Taikomą duomenų apsaugos politiką visada galima rasti adresu eltelnetworks.com/dataprotection, apie bet kokį duomenų apsaugos politikos pažeidimą bus pranešta „Eltel“. Į bet kokį šios politikos pažeidimą bus žiūrima rimtai ir dėl jo gali būti imtasi reikiamų veiksmų. „Eltel“ turi duomenų apsaugos incidentų sprendimo raštišką planą ir procesą.

Registruotas asmuo turi informuoti „Eltel“ apie bet kokius su juo / ja susijusių asmeninių duomenų pasikeitimus, kad palengvintų tikslų ir saugų asmeninių duomenų apdorojimą. Toliau rasite visų duomenų valdytojų įvairiose jurisdikcijose sąrašą.

 

Duomenų valdytojas

Susijusi   šalis

Kontaktinis asmuo

Duomenų valdytojas

Susijusi   šalis

Kontaktinė informacija ir atsakingas asmuo

Eltel AB

 

Švedija

Teisinis vadybininkas – Švedija

Eltel Networks Pohjoinen Oy

Suomija

Teisinis vadybininkas – Suomija

Eltel Networks TE AB

Švedija

Teisinis vadybininkas – Švedija

Eltel Networks A/S

Danija

Teisinis vadybininkas – Danija

Eltel Netweorks Infranet AB

Švedija

Teisinis vadybininkas – Švedija

Fiber og Anlaeg I/S

Danija

Teisinis vadybininkas – Danija

Eltel Group Oy

Suomija

Teisinis vadybininkas – Suomija

Eltel Networks AS

Norvegija

Teisinis vadybininkas – Norvegija

Eltel Networks Oy

Suomija

Teisinis vadybininkas – Suomija

Eltel Networks Telecom SP.z.o.o.

Lenkija

Teisinis vadybininkas – Lenkija

Eltel   Networks Poland S.A.

Lenkija

Teisinis vadybininkas – Lenkija

Eltel   Academy Foundation

Lenkija

Teisinis vadybininkas – Lenkija

Energoprojekt   Krakow S.A.

Lenkija

Teisinis vadybininkas – Lenkija

Eltel Networks Energetyka S.A.

Lenkija

Teisinis vadybininkas – Lenkija

UAB „Eltel Networks“

Lietuva

Teisinis vadybininkas – Suomija