Darbuotojų sveikatos, saugos, aplinkosaugos ir kokybės (HSEQ) politika

 

1.                               PASKIRTIS
 

Šia politika nustatomi uždaviniai ir bendrieji principai sveikatos, saugos, saugumo, aplinkos ir kokybės srityse. Išsamesnes HSSEQ taisykles rasite „Eltel“ šalies (CU-angl.) ir sprendimų padalinių (SU-angl.) valdymo sistemose.

 

2.                               PRITAIKOMUMAS IR TAIKYMO SRITIS
Visi padaliniai, visi vadovai, darbuotojai ir rangovai, visame pasaulyje vykdantys „Eltel“ veiklą, turi laikytis HSSEQ politikos. Taikymo sritis apima darbuotojų gerovę, sveikatą ir saugą darbe, poveikį aplinkai, turto saugumą ir intelektinių paslaugų apsaugą buveinės šalyje bei mūsų paslaugų ir produktų kokybę.

 

„Eltel Group“ vadovybė yra įsipareigojusi laikytis šios politikos visuose organizacijos lygmenyse bei aktyviai ją skatinti. Šalies (CU) ir sprendimų padaliniai (SU) turi prižiūrėti sertifikuotas valdymo sistemas, kurios parengtos remiantis ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 ir ISO 14001:2015 standartais. Be to, CU ir SU turi laikytis vietos teisės aktų ir saugumo reglamentų.

 

3.                               POLITIKOS DEKLARACIJA
Stengiamės, kad mūsų veikloje nebūtų nelaimingų atsitikimų darbe, klientų nusiskundimų ir kuo mažesnis poveikis aplinkai bei kuo mažiau saugumo pažeidimų. Mūsų bendras tikslas – „Tikslas - nulis“ – bus pasiektas nuolat tobulėjant, kai keliami ambicingi siekiai, atsižvelgiama į progresą ir užtikrinama, kad HSSEQ planai virstų realybe. Laikomės vietos norminių reikalavimų ir atitinkamai reaguojame į netinkamas sąlygas.

 

4.                               ĮSIPAREIGOJIMAI
„Eltel Group“ vadovybė įsipareigoja prižiūrėti HSSEQ politiką ir nustatyti tikslus bei kryptį. CU ir SU vadovai turi įgyvendinti vietos HSSEQ politikos priemones, derindami jas su šia politika.

 

5.                               IŠIMTYS
Išimtys netaikomos.

 

6.                               NUORODOS Į SUSIJUSIAS INSTRUKCIJAS
 

Nacionaliniai teisės aktai, IT politika.

 

 

 

„ELTEL Group Corporation“

© ELTEL Group Corporation