Darbuotojų sveikatos, saugos, aplinkosaugos ir kokybės (HSEQ) politika

1.     TIKSLAS
Ši politika atspindi ambiciją sveikatos, saugos, aplinkosaugos ir kokybės srityje bei bendruosius šios srities principus. Išsamesnė sveikatos, saugos, aplinkosaugos ir kokybės (toliau - angl. HSEQ) procedūras galima rasti atitinkamos šalies Eltel  padalinio valdymo sistemose. UAB Eltel Networks tikslas – užtikrinti šiuolaikinės visuomenės gyvenimo kokybė vykdant veiklą telekomunikacijų infrastruktūros projektavimo, statybos ir priežiūros srityje.

2.     TAIKYMAS IR APIMTIS
HSEQ politikos privalo laikytis visų padalinių darbuotojai, vadovai ir Eltel rangovai visame pasaulyje. Politika apima darbuotojų gerovę, sveikatą ir saugą darbe bei poveikį aplinkai, taip pat turto saugumą ir paslaugų bei produktų kokybę, verslo etiką, tiekėjus ir klientus.

Eltel Group vadovybė yra įsipareigojusi taikyti ir aktyviai remti šią politiką visuose organizacijos lygiuose. UAB Eltel Networks, kaip ir kiti Eltel padaliniai, savo šalyse privalo taikyti vietines sertifikuotas valdymo sistemas, grįstas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 ir ISO 14001:2015 standartais.

3.     POLITIKOS PAREIŠKIMAS
Siekiame, kad darbe neįvyktų nelaimingų atsitikimų, nesulauktume klientų skundų, o poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis. Bendras tikslas yra „Tikslas – nulis“, ir jo ketiname pasiekti nuolat tobulėdami, išsikeldami ambicingus tikslus, progresuodami ir rengdami HSEQ planus.

Laikomės vietinių šalių teisės aktų reikalavimų  ir pagarbiai įsikišame esant netinkamoms sąlygoms. UAB Eltel Networks darbuotojai dalyvauja tvaresnės visuomenės formavime, diegia naujas technologijas ir darbo organizavimo metodus ugdant darnų kolektyvą, siekia, kad bendrovės politiką ir tikslus žinotų ir įgyvendintų kiekvienas bendrovės darbuotojas.

4.     ATSAKOMYBĖ
Eltel Griup vadovybė yra atsakinga už šios politikos vykdymą ir tikslų bei krypties nustatymą. Šalių Eltel padalinių vadovai savo šalyse vietines politikas turi pritaikyti pagal šią politiką.

5.     IŠIMTYS
Išimčių nėra.

6.     SUSIJUSIŲ INSTITUCIJŲ NUORODOS
UAB Eltel Networks. Integruota vadybos sistema. Integruotos vadybos sistemos (kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos) politikos ir tikslų vadyba. PR-1.1.